Hoppa till innehåll
Varför gudstjänst?

Vi firar gudstjänst till minne av att Jesus Kristus uppstod, det är påskens budskap. Det är livets seger över döden också i våra trasiga liv. I gudstjänsten uttrycker vi tacksamhet, lov, nöd och får möjlighet att ta del av undervisning från Guds ord. Den hunger efter mening, sammanhang och sanning som vi alla känner möts här.

Hur går det till?

Våra gudstjänster inleder med sång och musik och efter predikan finns möjlighet att vara med i lovsång och bön. Om du vill kan du söka personlig förbön eller tända ett ljus, lämna ett böneämne. Alla är välkomna att vara med, du också.

Mötesplatser

Där jag växte upp var vägen smal, med jämna mellanrum fanns det mötesplatser där man kunde mötas. Man fick söka ögonkontakt med den mötande, stanna upp, åka åt sidan för att mötet skulle kunna ske. Kan det gälla livet också? Jag tror det. Vi har flera mötesplatser i kyrkan. Tillfällen där vi får se varandra, stanna upp, mötas. Där i mötet kan vi dela gemenskap, tro, nöd och tvivel. Där kan vi hitta vägar ut ur ensamhet och stöd i svåra perioder i livet.

Stanna till du också!

De här mötesplatserna ser olika ut. Det kan vara café på tisdag fm. samling till bön på torsdagskvällar, allträffar för dig som är äldre, samlingar för barn och ungdom. Kolla in vår kalender för mer information, eller ladda ner vårt nyhetsbrev.

Mattias Engström, Pastor