Hoppa till innehåll

Trygga händer

Lördag den 24 september Timmersdala Frikyrkoförsamling  
Start med fika kl 9.30 och avslutning kl 16.00 

I varje församling är det viktigt att arbeta förebyggande med såväl trygga miljöer som goda relationer i verksamhet bland barn och unga. Övergrepp och kränkningar, psykiska, fysiska, andliga eller sexuella, hör inte hemma i vår verksamhet – vare sig de är medvetna eller omedvetna.  

Vi behöver på ett naturligt sätt våga samtala om detta och skapa goda principer och riktlinjer för en trygg församling. I Evangeliska Frikyrkan har vi valt att använda konceptet I Trygga Händer, utarbetat av Frälsningsarmén. Det ger en god hjälp att lyfta frågorna och hjälpa oss att identifiera, reagera och agera.  

PRAKTISK INFO: Pris för hela dagen inklusive lunch och fika är 130 kr per person. Om du vill kan du köpa en egen kursbok för 100 kr. 

Anmäl dig till annsofiethorn@gmail.com senast 16/9